SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, z.s. ZMĚNILO NÁZEV NA SÍŤ AKTÉRŮ PRO DOMOV, Z.S.

Sídlo: Kollárova 450/16 , Ostrava 709 00
napište nám: info@azylovedomy.cz
bankovní účet: 2800835814/2010
datová schránka: erfabby
IČ: 49276077O programu

New People Vision (dále také NPV) je software určený pro potřebu azylových domů, nocleháren a dalších služeb sociální prevence, který nabízí jejich komplexní a efektivní řešení.

Důvody proč používat NPV ve Vašem zařízení:
• usnadní zaměstnancům sociálních zařízení evidenci sociální práce
• usnadní evidenci uživatelů sociálních služeb
• usnadní výkaznictví a tvorbu statistik
• prostřednictvím statistik připravíte podklady pro získávání dotací
• usnadní komunikaci mezi zaměstnanci sociálního zařízení
• budete mít s dispozici všechny potřebné informace na jednom místě
• pomáhá ve Vaší práci a šetří čas

Funkce programu NPV
Program NPV nabízí celou řadu standardních i nadstandardních funkcí. Další jsou průběžně
vyvíjeny. Zde se můžete seznámit s těmi nejdůležitějšími:
• evidence klientů azylových zařízení pro muže, ženy, matky s dětmi,
denní centra
• podrobná evidence základních údajů o klientech
• detailní evidence služeb poskytnutých klientovi prostřednictvím azylového zařízení
• kniha služeb - možnost zaznamenávat denní záznamy, úkoly a vzkazy
• evidence krátkodobých i dlouhodobých ubytovacích smluv a zákazu vstupu
• možnost zaznamenání rodinných vazeb (především pro zařízení pro matky s dětmi)
• evidence příchodů a odchodů klienta s podrobnou detailní
statistikou délky jeho pobytu v zařízení
• popis sociálního postavení klienta
• evidence spolupracujících organizací a kontaktních osob (sociální pracovník, ošetřující lékař, kurátor, ...)
• evidence pravidelných příjmů a odvodů klienta a jeho platební morálky
• osobní účet klienta - úložné, platby za služby, evidence dluhu, částečné a odpuštěné úhrady
• šablony pro definice pravidelných úhrad nebo příjmů
• zdravotní "karta" klienta - základní zdravotní údaje nezbytné pro péči o klienta
• výdej materiálu, zápůjčky včetně evidence prodlení s vrácením a evidence kaucí
• možnost vedení poznámky
• velmi podrobný filtr pro vytváření různých sestav a statistik
• detailní nastavení uživatelských práv - lze velmi detailně omezit
přístupy různých uživatelů do systému
• možnost zajistit vysokou bezpečnost dat

Ekonomické výhody
• středně velký informační systém pro neziskovou svéru za zlomkovou
cenu srovnatelných komerčních informačních systémů
• nízké pořizovací náklady, velké množstevní slevy (více o cenách v sekci CENÍK)
• nízké roční poplatky za neustálý vývoj programu a nové verze
• možnost volby strategie nákupu - postupný nákup nebo zvýhodněné balíčky
• speciální velmi nízké ceny pro členy Sdružení azylových domů.
• výhodnější licencování podle počtu počítačů a ne podle počtu uživatelů programu
• velká finanční úspora díky použitým technologiím - je založen
na technologiích Apache, PHP, PostgreSQL, které jsou dostupné zdarma

Technické výhody
• funguje jako běžné "internetové stránky"
• nízké HW požadavky na server
• jako klientská stanice poslouží libovolné nevýkonné PC, na kterém
lze spustit internetový prohlížeč (FireFox, Internet Explorer)
• lze provozovat na různých operačních systémech - Windows XP, Linux, ...
• lze nainstalovat na velmi rozdílné konfigurace počítačových sítí
• lze provozovat v lokální síti, ve VPN (virtual private network) síti
na vzdálených místech přes internet

Moduly
Program obsahuje následující moduly.
1. Modul základní – slouží pro zadávání základních informací o uživateli (jméno, příjmení,
adresa trvalého bydliště apod.) a práci se základními informacemi.
2. Modul rodiče a rodina – modul je využíván v zařízeních, kde se pracuje se rodinou (dům pro
matky s dětmi apod.). Slouží k evidenci rodinných příslušníků a vytvoření jejich vzájemných
vazeb v programu.
3. Modul příchod odchod – slouží k evidenci poskytnutých služeb (např. poradenství,
noclehárna, azylový dům apod.) a zobrazení rychlé statistiky u konkrétního uživatele.
4. Modul sociální – slouží k evidenci spolupracujících organizací (osob) u konkrétního uživatele, evidenci žádostí do jiných zařízení.
5. Modul účet – je určen pro evidenci příjmu uživatele (např. jaké má dávky a v jaké výši), ale
také k evidenci odvodu (komu má platit a v jaké výši).
6. Modul finance – jedná se o vedení účtu uživatele v daném zařízení. Modul umožňuje
vystavení příjmového a výdajového dokladu.
7. Modul zdravotní část - je určen pro evidenci základních zdravotních informací (zdravotní
pojišťovna, ošetřující lékař apod.), dále statistický modul pro evidenci statistických údajů (dosažené vzdělání, důvod ztráty bytu atd.).
8. Modul výdej – slouží k evidenci vydaného materiálu uživateli nebo evidenci zapůjčených
věcí (např. lůžkoviny).
9. Modul poznámka – je určena pro vedení individuálních záznamů o sociální práci
s uživatelem.
10. Modul kniha služeb – slouží pracovnímu týmu pro předávání a sdílení informací o průběhu poskytované službě.

Informace o NPV naleznete také v přiloženém manuálu a na www.handyprojects.com

VYHLEDÁVAČ
DATABÁZE POSKYTOVATELŮ SLUŽEB OSOBÁM V NOUZI
mapa

výběr dle krajů/okresů výběr dle krajů/okresů

zobrazit seznam zařízení zobrazit seznam zařízení

výběr dle cílové skupiny výběr dle cílové skupiny

výběr dle typu služby výběr dle typu služby
www.stayinbrecon.co.uk mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk www.bouddhawokparis.fr