SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, z.s. ZMĚNILO NÁZEV NA SÍŤ AKTÉRŮ PRO DOMOV, Z.S.

Sídlo: Kollárova 450/16 , Ostrava 709 00
napište nám: info@azylovedomy.cz
bankovní účet: 2800835814/2010
datová schránka: erfabby
IČ: 49276077NOVINKY

NAVŠTIVTE NÁS NA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.SAD-CR.CZ

S.A.D. podává stížnost na pořad Stíny ulic

Sdružení azylových domů podalo stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na obsah pořadu Stíny ulic z cyklu Pološero, který vysílala Česká televize na ČT2 dne 26. 9. 2017 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/217562222000003-polosero-stiny-ulic/.
Vyzněním reportáže jsou nepravdivé požadavky vydávány za podmínky přístupu lidí bez domova k základní pomoci,aniž by současně byly prezentovány jiné možnosti bezprostředního zabezpečení jejich potřeb. To může tyto lidi vzdalovat od využití pomoci sociálních služeb a od možnosti přečkat noc v teple noclehárny, ubytovat se v azylovém domě apod.Podnět je ke stažení v příloze.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pochybení neshledala. Své rozhodnutí nezdůvodnila žádným argumentem k výhradám, které byly ve stížnosti uvedeny.

Stížnost SAD_Pološero.pdfdownload

12. výzkumná konference o bezdomovství FEANTSA

22. 9. 2017 se v Barceloně uskuteční konference FEANTSA pod názvem: "Měnící se podoby bezdomovství: důsledky pro služby". Registrace je otevřena do 31.8. 2017. Bližší informace včetně programu a registračního formuláře najdete zde:

Vyjádření S.A.D. k Registru dlužníků v sociálních službách

Výbor S.A.D. vydává Vyjádření k "Registru dlužníků v sociálních službách" společnosti Software Producion s.r.o. na https://dluznici.e-quip.cz/

Stanovisko SAD_Registr dlužníků.pdfdownload

VALNÁ HROMADA S.A.D.

30. května 2017 od 10 hodin se v prostorách Komunitního centra Armády spásy v Brně, Staňkova 4 uskuteční Valná hromada Sdružení azylových domů. Pozvánka pro členy je ke stažení v příloze.

Pozvánka na Valnou hromadu S.A.D. - 30. 5. 2017, Brno.pdfdownload

KONFERENCE S.A.D. 2017

S.A.D. pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje a Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity pořádá ve spolupráci s Fakultou sociálních studií konferenci Potřeby a nepříznivé sociální situace lidí bez domova. Konference se uskuteční 23. května 2017 od 10.00 hod. v Ostravě na Fakultě sociálních studií, Fr. Šrámka 3. Program konference je uveden v příloze. Registrační poplatek činí 500,- Kč, účast členů S.A.D. není zpoplatněna. Přihlášky jsou registrovány na info@azylovedomy.cz.

konference SAD 2017.pdfdownload

Tisková zpráva MPSV k obstrukcím při projednání návrhu zákona o sociálním bydlení

Opoziční strany ODS a TOP 09 zablokovaly 25. 4. 2017 v Poslanecké sněmovně projednání návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. Zabránily tak jeho propuštění do druhého čtení. Pokud se poslanci k návrhu zákona vrátí, budou hlasovat o požadavku na jeho vrácení vládě k přepracování, případně na prodloužení lhůty pro jeho projednání ve sněmovních výborech, což pro toto volební období znamená prakticky ukončení nadějí na jeho přijetí.

Opozice_kolem_zakona_o_socialnim_bydleni_siri_dezinformace.pdfdownload

Homeless World Cup Morava

V Ostravě se uskuteční 2. ročník úspěšného fotbalového turnaje malé kopané Homeless World Cup Morava, dne 26. 4. 2017 od 8:30 do 15:00 hodin v Trojhalí Karolina.
Bližší informace organizátorů jsou obsaženy v přílohách.

Trojhalí2017.pngdownload Pozvanka na World Cup Morava 2017.docxdownload

Veřejné shromáždění na podporu zákona o sociálním bydlení

30. 1. 2017 v 17 hodin pořádá na Staroměstském náměstí v Praze iniciativa Mít svůj domov veřejné shromáždění. Na shromáždění se sejdou podporovatelé zákona, známé osobnosti a lidé v bytové nouzi z celé ČR.
Událost můžete sledovat na FB: www.facebook.com/events/1010049775762156/

Divadlo bez domova v Kopřivnici

Město Kopřivnice a spolek "Máš čas?", z.s. pořádá v sobotu 3. 12. 2016 divadelní představení lidí bez domova a lidí s tělesným postižením z Bratislavy. Bližší informace najdete v příloze.

Plakát_divadlo_bez_domova_3.12.2016.pdfdownload

PROJEKT Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou ZAHÁJEN

1.října 2016 zahájil SAD realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242 „Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou“. Podrobné informace jsou obsaženy v příloze.

Prezentace projektu Bezdomovství pod střechou_sh.pdfdownload

Noc venku 2016

Dne 24.11.2016 se uskuteční již 5. ročník akce Noc venku. Noc venku je kampaň, která se zaměřuje na téma bezdomovectví. Každoročně vrcholí událostí, kterou je společné přenocování venku, chce upozornit na problémy lidí bez domova, informovat a zapojit do řešení tohoto celospolečenského problému i veřejnost. Akce propojuje jednotlivé aktéry a účastníky z řad lidí bez domova, členů Sdružení azylových domů v ČR, studentů a zaměstnanců univerzit, neziskových organizací i veřejnosti. Noc venku se snaží okrajové téma bezdomovectví veřejně prezentovat v rámci celostátní jednotné akce. Noc venku byla v České republice poprvé realizována v Ostravě 22.11.2012. Po prvním ročníku získala tato iniciativa prestižní mezinárodní cenu Sozial Marie určenou pro sociálně inovativní projekty. Od roku 2013 se k Ostravě začala přidávat další česká města a Bratislava. V roce 2016 bude do Noci venku zapojeno už 20 měst České republiky jako je Ostrava, Praha, Brno, Břeclav, Olomouc, Pardubice, Vsetín, Liberec, Dvůr Králové nad Labem, Valašské Meziříčí, Most, Hodonín, Beroun, Mladá Boleslav, Cheb, České Budějovice, Znojmo, Opava, Litoměřice, Chomutov a další.

Další města zastoupená nějakou organizací nebo třeba jen týmem dobrovolníků se mohou přidat po podpisu partnerské smlouvy.

V případě zájmu o zapojení kontaktujte koordinátorku Noci venku Ostrava a kontaktní osobu pro všechna zapojená města Dominiku Najvert (dominika.najvert@email.cz, 604 540 247)

Ways Out of Homelessness in Central Europe - výstup z projektu Erasmus +

Výstup z partnerského projektu organizací pracujících s lidmi bez domova z Maďarska, Rumunska, Polska a České Republiky je ke stažení níže
http://www.bmszki.hu/en/erasmus/erasmus-project
Partnery projektu byli: SAD (CZ), the Ius Medicinae Foundation (PL), the Casa Ioana Association (RO), Habitat for Humanity (HU) a FEANTSA.
Více informací o projektu v záložce PROJEKTY http://www.azylovedomy.cz/projekty/ways-out-of-homelessness/?razitko=1472727437

Odborná konference zaměřená na sociální bydlení

se uskuteční 27. září 2016 v prostorách Sálu zastupitelstva MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha 1. Konferenci pořádá Asociace nestátních neziskových organizací ve spolupráci s MPSV a MHMP. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce. Hlásit se můžete online do 20.9.2016 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUFmEi-ndlUyKJ6WiAYitzYz3lODmT0WvmQwFUBBWXi1cCfA/viewform?c=0&w=1

Pozvánka-na-odbornou-konferenci ANNO.pdfdownload

„Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců“

konferenci k aktuálnímu tématu sociálního bydlení pořádá Platforma pro sociální bydlení, z. s. ve spolupráci s EAPN ČR se záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Konference se uskuteční ve středu 5. října 2016 od 9.30 hodin v zasedací síni č. 205 Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 1, Praha 1.
Přihlásit se lze do 15. září 2016 on-line na webové stránce EAPN ČR
http://www.eapncr.org/aktuality/konference-o-socialnim-bydleni, kde také najdete bližší informace.

Zástupci S.A.D. v Bruselu

S.A.D. společně se zástupci členských organizací navštívil v červnu Brusel, kde absolvoval náročný a informačně nabitý program. První den se konalo setkání s partnery projektu Erasmus+ Cesty z bezdomovectví k vyhodnocení dosažených výstupů. Účastníci se shodli na tom, že i v zemích střední a východní Evropy byla nalezena řada zajímavých, inovativních postupů při práci s lidmi bez domova. Ty jsou průběžně k dispozici na webových stránkách projektu: http://www.bmszki.hu/en/erasmus/erasmus-project.
Následující dny navštívili delegáti odborné konference k Housing First a FEANTSA Policy Conference
Zprávu z Bruselu najdou členové S.A.D. po přihlášení v příloze, podrobnější výstupy z konferenční části budou součástí příštího Newsletteru.

zprava na web Brusel.pdfdownload

VALNÁ HROMADA S.A.D. 2016

se uskuteční ve středu 15. června 2016 od 10 hodin (prezence od 9.30) v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2. Pozvánka je po přihlášení k dispozici v příloze.

Pozvánka na Valnou hromadu S.A.D. - 15.6.2016.pdfdownload

Spojené konference: Brusel, 9. - 11. června 2016

FEANTSA, the Belgian Federal Public Planning Service for Social Integration a Housing First Belgium pořádají spojené konference k vítězství v boji proti bezdomovství v Palais d’Egmont v belgickém Bruselu. Klíčovým tématem je přístup Housing First (bydlení především) a dosahování Evropského konsenzu k vítězství v boji proti bezdomovství.

více »

Sdružení azylových domů aktualizovalo své stanovisko k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

Výbor Sdružení azylových domů vydává aktualizované stanovisko k návrhu novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Plný text Stanoviska najdete v příloze.

Stanovisko SAD ČR k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi_aktual.pdfdownload

Mezinárodní Housing First konference, Irsko 7. - 9. červenec 2016

International Housing First Network pořádá 2. mezinárodní konferenci na téma Housing First (bydlení především), která se bude konat v kampusu University of Limerick, v Irsku,7. - 9. července 2016. Cílem konference je sdílení znalostí o výzkumu, praxi, politikách a aktivismu a propagovat mezinárodní rozvoj programů Housing First.
Více informací najdete zde http://www.ihfc2016.com/

Tématem festivalu Jeden svět je hledání domova

Výstava Všude dobře - DOMA nejlíp, přináší momentky lidí bez domova. Fotografie vznikaly v průběhu podzimu 2015 v Praze, Ostravě a Opavě. Společně se snímky si autorka Zuzana Samara z návštěv v provizorních obydlích a pod mosty odnesla i silné osobní příběhy těch, které potkala. Výstava se koná v rámci festivalu Jeden svět v Diváckém centru Galerie Lucerna. www.jedensvet.cz

Benefiční koncert R’n’R JAKO DOMA vol. II: BISTRO BUDE! 14. 4. v Praze v klubu FAMU

Tým Jako doma a Kuchařky bez domova zvou na benefiční koncert R’n’R JAKO DOMA vol. II: BISTRO BUDE!, který se koná ve čtvrtek 14. 4. od 19 hodin v klubu FAMU, Smetanovo nábřeží 2. Účastí na koncertě přispějete na vybudování kuchyně, ve které budou moci vařit kuchařky bez domova.
Bez nároku na honorář zahrají skupiny LETO / PLEASE THE TREES / POTMĚ / VOBEZDUD.
Součástí večera je dobročinná dražba, svá díla přislíbily např. výtvarné umělkyně Léna Brauner, Veronika Bratrychová a Klára Doležálková, dražit se bude ale i workshop výroby domácí a přírodní kosmetiky Kosmetika hrou, lístky na koncert zpěváka Marka Lanegana, veganský dort z kavárny Moment a další.
Podrobné informace a aktualizace o akci můžete sledovat na facebooku: https://www.facebook.com/events/228499594169934/ nebo na webu: http://jakodoma.org/2016/03/30/rnr-jako-doma-vol-ii-bistro-bude/#more-1860.

Konference SAD 24.2.2016: KROK KU ZDRAVÍ OSOB BEZ DOMOVA

Konference 2016.jpg

Konference KROK KU ZDRAVÍ OSOB BEZ DOMOVA se díky záštitě Hlavního města Prahy uskutečnila v historických prostorách Staroměstské radnice. Konferenci s tématem zdraví osob bez domova finančně podpořila společnost GlaxoSmithKline http://cz.gsk.com/.
Prezentace z konference a fotogalerii najdete v záložce KE STAŽENÍ (konference 2016).

Mít či nemít svoje doma: Sociální bydlení jako výzva a dopad zavedení na skupiny obyvatel ohrožených

Alternativa 50+, o.p.s. ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv pořádá 10. března 2016 v Praze kulatý stůl v souvislosti s připravovaným zákonem o sociálním bydlení. Diskutovat budou odborníci a odbornice z řad státní správy, neziskových organizací, a z Kanceláře veřejného ochránce práv. Sociální bydlení bude hodnoceno jako výzva pro obce a budou diskutovány dopady na jednotlivé skupiny obyvatel ohrožených chudobou a ztrátou bydlení i přínos pro sociálně vyloučené lokality.

Účast na kulatém stole zatím přislíbili:
Roman Matoušek (Agentura pro sociální začleňování, expert na oblast bydlení)
Matěj Stropnický (zastupitel Praha 3, předseda Strany zelených)
Eva Nehudková (Kanceláře veřejného ochránce práv)
Petr Gibas (Sociologický ústav AV ČR)
Milan Taraba (SON - Sdružení nájemníků ČR)
Věra Kuchařová (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí)
Zástupce Platformy pro sociální bydlení.
Účast na akci je zdarma. V případě zájmu je nutná registrace na emailové adrese: svetlana.sokacova@alternativaplus.cz

Kulaty_stul_Socialni_bydleni_Alternativa50.pngdownload

Konference SAD KROK KU ZDRAVÍ OSOB BEZ DOMOVA

24.2.2016 se ve Staroměstské radnici na Staroměstském náměstí v Praze uskuteční konference Sdružení azylových domů za podpory společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o. KROK KU ZDRAVÍ OSOB BEZ DOMOVA. Pozvánka je přiložena v příloze, přihlásit se můžete do 15. února na e-mailu: produkce@krokuz.cz

Pozvanka konference.pdfdownload

Projekt Ways Out of Homelessness na stránkách Institute of Global Homelessness

The Institute of Global Homelessness referuje na svých stránkách o průběhu projektu Cesty z bezdomovství (Erasmus+), jehož se za Českou Republiku účastní Sdružení azylových domů a jeho členové:
http://www.ighomelessness.org/#!Ways-Out-of-Homelessness-Exchanging-Local-Solutions-in-Central-Europe/c1zo4/56aa459f0cf2c295f1f213ee

hf_leaflet_2014_erasmus_.pdfdownload

STANOVISKO S.A.D. K NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

Výbor Sdružení azylových domů vydal Stanovisko k návrhu novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a k vývoji v oblasti koncepce sociálního bydlení. Stanovisko je přiloženo ke stažení.

Stanovisko SAD ČR k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi.pdfdownload

Seminář „Bydlení a bytová politika v hl. m. Praze a České republice v kontextu demografických změn“

pořádá Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy společně s Institutem důstojného stárnutí Diakonie ČCE. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 9:00 do 13:00 ve Velkém sále IPR Praha (Vyšehradská 2077/57, Praha 2). Program je uveden v příloze.

program.pdfdownload

PF 2016

SAD_Pf 2016.jpg

Sdružení azylových domů v ČR přeje všechno dobré do nového roku.

SAD_Pf 2016.jpgdownload

PARTNERSHIP MEETING – WAYS OF HOMELESSNESS: listopad 2015, Bukurešť

Sdružení azylových domů se ve dnech 26. – 29. listopadu zúčastnilo setkání partnerů v rámci projektu Erasmus+ v rumunské Bukurešti. Program připravený rumunskou organizací Casa Ioana byl velmi zajímavý. Během několika dnů jsme se dozvěděli mnoho informací o sociální situaci v zemi a nepříliš dobře definované politiky státu, která by měla vést k omezení chudoby a bezdomovectví v Rumunsku. Měli jsme také možnost navštívit několik zařízení a azylových center, jak těch zřizovaných státem, tak objektů zřizovaných soukromými subjekty. Za českou stranu se kromě zástupce SADu zúčastnili dva zástupci pražské Naděje Gabriela Sčotková a Petr Kubišta, kteří přispěli svými zkušenostmi do vzájemné diskuze a kterým tímto děkujeme za účast.
Kateřina Čaputová

Rumunsko, Bukurešť - listopad 2015.docdownload

NOC VENKU 2015

NOC VENKU.jpg

Sdružení azylových domů a Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií v partnerství se společností České dráhy pořádají NOC VENKU, tentokrát na hlavním nádraží v Ostravě dne 19.11.2015. Pozvánku s programem najdete v příloze. Další akce 4. ročníku Noci venku v partnerských městech se uskuteční ve stejném termínu a budou postupně zveřejňovány na www.nocvenku.cz.

NOC VENKU 2015.pdfdownload

Jednání Administrative Council FEANTSA

17. října 2015 se v Bruselu uskutečnilo jednání AC Feantsa. Stručný zápis je členům SAD k dispozici po přihlášení.

Zápis AC Brussles 17102015.docxdownload

PARTNERSHIP MEETING – WAYS OF HOMELESSNESS: říjen, Praha

V říjnu 2015 Sdružení azylových domů uspořádalo v Praze mezinárodní setkání partnerů k projektu Erasmus+ Cesty z bezdomovectví. Seminář, jehož účelem byla prezentace v praxi osvědčených postupů při práci s lidmi bez domova zahraničním partnerům, byl zaměřen na dvě hlavní témata– startovací a sociální bydlení.

více »

Pomoc zvířatům lidí bez domova

Spolek PSÍ ŽIVOT se jako jediná organizace v České republice cíleně zaměřuje na pomoc zvířatům, která patří lidem bez domova. Smyslem pomoci není zvířata odebírat, ale zpřístupnit jim potřebnou péči. Jde zejména o léčení nemocných a zraněných zvířat, očkování, kastrace, zbavování vnitřních a vnějších parazitů a zajišťování kvalitního krmiva zvířatům v rekonvalescenci. Zvířatům poskytují dočasný azyl a to zejména v případech, pokud zvíře vyžaduje neustálou péči či dohled (zvířata nemocná a po zákrocích) nebo je-li jejich majitel dočasně hospitalizován v nemocnici či je nabídl k adopci. Jen v tomto roce ve spolupráci s dalšími organizacemi úspěšně pomohli už 920 zvířatům. http://www.psizivot.com/

Sunar pro děti z azylových domů

V rámci charitativní spolupráce skupiny Chinaski a značky Sunar na projektu Sunar Fashion získaly děti z azylových domů kojeneckou mléčnou výživu v hodnotě 60 tisíc Kč. Kojenecká mléka a kašičky jsou pro řadu malých klientů bez domova základní potřebou, často však obtížně dostupnou. Díky společnosti Weber Shandwick, která Sunar zastupuje, mohly být produkty rozděleny na 4 části a rozvezeny do kontaktních azylových domů v Litoměřicích, Praze, Brně a Ostravě. Sdružení azylových domů děkuje jménem svých členů hudebníkům kapely Chinaski, mezinárodní skupině Hero (značka Sunar), a také společnostem BrainZone a Weber Shandwick, které se na benefici podílely

Sunar_Eliška.jpgdownload

S.A.D. pořádá mezinárodní setkání Cesty z bezdomovectví

Seminář Cesty z bezdomovectví v rámci projektu Erasmus+ se uskuteční 2.10.2015, 09:00 – 17:00 v Nízkoprahovém denním centru Naděje, Bolzanova 7, Praha.
Hlavními tématy jsou v praxi ověřené postupy práce s lidmi bez domova, vedoucí k jejich trvalému bydlení, se zaměřením na sociální bydlení a startovací byty.
Bližší informace a program jsou uvedeny v příloze.

pozvanka setkani.pdfdownload

Seminář k násilí na ženách bez domova

Jako doma a KUN (Centrum pro genderovou rovnost v Norsku) pořádá seminář: Společně jako doma bez násilí: co byste měli vědět nejen o násilí na ženách, pokud pracujete se ženami bez domova
Akce se uskuteční v Praze dne 29.9.2015 od 10.00h.
Seminář se věnuje problematice násilí na ženách bez domova, ale také zapojování uživatelů a uživatelek sociálních služeb do jejich fungování. Seminář představí zkušenosti v této oblasti z Norska.
Zájemci mohou potvrdit účast na emailu: alexandra.dolezelova@jakodoma.org

29-9_JAKODOMA_seminar_pozvanka.pdfdownload

Seznam členů S.A.D. aktualizován

Po přihlášení je možné stáhnout aktualizované informace o členské základně (záložka Členství, sekce Seznam členů). Strukturu členské základny k VII/2015 si můžete prohlédnout v příloze.

SAD_Struktura členské základny_VII_15.pdfdownload

Pařížská deklarace FEANTSA

20. 6. 2015 přijala Evropská federace národních organizací pracujících s lidmi bez domova FEANTSA deklaraci, jejíž znění najdete v příloze.

Paris Declaration cz final.docxdownload

Výzva Aktivní začleňování (OPZ) pro individuální projekty krajů vyhlášena

MPSV ČR vyhlásilo výzvu na podporu krajských sítí sociálních služeb a krajů při zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.
Výzva je mimo jiné zaměřena na podporu:
- azylových domů pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi,
- azylových domů pro jednotlivce – osoby v nepříznivé sociální situaci,
- azylových domů kombinovaných (kombinace azylových domů viz. výše),
- domů na půl cesty,
- nízkoprahových denních center,
- terénních programů.
Alokace pro jednotlivé kraje a další informace najdete zde:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/OPZ/Vyzva-005-Aktivni-zaclenovani-%28OPZ%29

Setkání k projektu Erasmus +

Ve dnech 16. – 18. dubna se konalo v Budapešti setkání partnerů, mezi které patří i Sdružení azylových domů, k projektu Erasmus+ Cesty z bezdomovectví. Během těchto dnů si dvě místní organizace připravily bohatý program, při kterém prezentovaly lokálně osvědčené postupy a metody, které vedou k trvalému bydlení lidí bez domova. Českou stranu reprezentovali kromě koordinátorky ze strany SAD také Kateřina Karchňáková z Charity Ostava a Vítězslav Rada ze Slezské diakonie, kteří měli příležitost navštívit některé z místních sociálních služeb a sdílet své zkušenosti s maďarskými sociálními pracovníky. Více detailů můžete najít na stránce projektu:
http://www.bmszki.hu/en/erasmus/erasmus-project

Další setkání partnerů se bude konat v Praze ve dnech 01. – 03. října 2015. Máte-li ve své organizaci zkušenost s inovativními řešeními vedoucímu k trvalému bydlení lidí bez domova, které byste rádi prezentovali během této mezinárodní schůzky, obraťte se na koordinátorku projektu: katerina.caputova@azylovedomy.cz.


STANOVISKO LEGISLATIVNÍ RADY VLÁDY K DOPLATKU NA BYDLENÍ

Legislativní rada vlády projednala analýzu ústavnosti nové právní úpravy zákona o hmotné nouzi: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/legislativni-rada-vlady-operativne-projednala-analyzu-ustavnosti-nove-pravni-upravy-zakona-o-hmotne-nouzi-131918/.

STANOVISKO SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ v ČR

K AKTUÁLNÍ SITUACI V OBLASTI VÝPLATY DOPLATKU NA BYDLENÍ

Sdružení azylových domů vydává stanovisko k důsledkům legislativní úpravy podmínek výplaty doplatku na bydlení na ubytovny. Osoba v hmotné nouzi může doplatek na bydlení v ubytovně získat, pokud ubytovací zařízení naplní požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví, a vydá-li s poskytováním doplatku na bydlení souhlas obec. Ukazuje se, že nová pravomoc samosprávy může v příštích měsících ve svých důsledcích připravit o bydlení tisíce lidí. Sdružení azylových domů ve svém stanovisku upozorňuje na to, že plánování kapacit sociálních služeb nezohledňuje mimořádné události takového rozsahu a nevytváří rezervu, kterou by mohly osoby opouštějící ubytovny využít. Některé obce např. azylovými domy vůbec nedisponují, a přesto vydají plošně negativní stanoviska. Sdružení azylových domů považuje za důležité informovat, že kapacity azylových domů byly i před novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi zpravidla naplněny. Upozorňuje rovněž na to, že možnost krýt náklady na bydlení přechodně z dávek mimořádné okamžité pomoci překlene letní měsíce, a obyvatelé ubytoven tak mohou zůstat bez přístřeší právě v období zhoršujících se klimatických podmínek.

SAD_stanovisko_doplatek na bydlení.pdfdownload

Výzva Platformy pro sociální bydlení vládě a parlamentu ČR

Platforma pro sociální bydlení reaguje na neutěšenou situaci v oblasti sociálního bydlení peticí, v níž požaduje:
- urychleně novelizovat Zákon o pomoci v hmotné nouzi - přiznání zákonné dávky nemůže být závislé na libovůli obcí; a napříště byznys s chudobou na ubytovnách regulovat až potom, co bude vyřešeno, kam půjdou lidé, kteří jsou na ubytovnách nyní nuceni dlouhodobě přebývat;
- v Koncepci sociálního bydlení jednoznačně zacílit podporu podle akutnosti bytové nouze a ohrožení domácnosti (např. násilím, nemocí či dokonce smrtí), pokud jí bydlení nebude poskytnuto;
- zajistit, aby systém sociálního bydlení nebyl postaven na “krizovém bydlení”, které navrhuje Koncepce, a realizoval se pouze v bytech a ne na ubytovnách či v jiných kongregovaných uspořádáních;
- stanovit, že cílem systému sociálního bydlení je ukončení bezdomovectví. Podporovat ty služby a formy, které bezdomovectví opravdu ukončují;
- uložit obcím povinnost zjišťovat na základě jednotné metodiky na svém území potřebu sociálního bydlení a garantovat kapacitu sociálního bydlení;
- zřídit post Zmocněnce vlády ČR pro sociální bydlení, který bude mít za úkol v původně stanoveném termínu dopracovat Zákon o sociálním bydlení.
Plné znění výzvy najdete na http://socialnibydleni.org/petice, kde se také můžete k petici připojit.

Operační program Zaměstnanost schválen

Evropská komise ve středu 6. května schválila Operační program Zaměstnanost. Došlo tak ke splnění poslední formální překážky pro zahájení čerpání peněz z Evropské unie v programovém období 2014–2020. Celková alokace programu, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, je cca 70 miliard korun.
Plán výzev na r. 2015 najdete zde: http://www.esfcr.cz/file/9032_1_1/

Národní konference ŽENY BEZ DOMOVA

Armáda spásy pořádá národní konferenci s tématem "Ženy bez domova“, která se uskuteční v rámci oslav 25. výročí Armády spásy.
Konference se bude konat v úterý 19. května 2015 od 9:00 do 16:00 hodin ve velkém sále Městské knihovny v Praze.

více »

Den pro neziskové organizace 2015

Ve středu 15. 4. 2015 proběhne již sedmý ročník akce Den pro neziskové organizace, kterou pořádají společnosti Microsoft a Sdružení VIA v rámci programu TechSoup Česká republika.
Přednášky, workshopy a případové studie budou probíhat ve dvou paralelních liniích:
- Přednášky a workshopy zaměřené na řízení a rozvoj IT v organizaci, které budou určeny především ředitelům, projektovým manažerům a dalším vedoucím pracovníkům.
- Technicky zaměřené přednášky a workshopy určené přímo správcům IT v organizaci, administrátorům a informatikům.
Akce proběhne v konferenčním centru PwC Česká republika – City Green Court (Hvězdova 1734/2c, Praha 4), více informací zde: https://www.techsoup.cz/node/6148

Bezdomovectví, místní fenomén s evropským rozměrem - konference 18.-20. června 2015, Paříž

Feantsa a její partneři pořádají konferenci Bezdomovectví, místní fenomén s evropským rozměrem - Klíčové kroky pro připojení komunit k Evropě. Registrace již byla zahájena a potrvá do 1. června. Bližší informace najdete na stránkách Feantsy: http://feantsa.org/spip.php?article4102&lang=en

Byty v České republice

Z celkového počtu 4 760 000 bytů aktuálně 652 000 nikdo neobývá. Odb. pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uvádí počty bytů nejen v celé republice, ale i v krajích, bývalých okresech a jednotlivých obcích. Na konkrétní čísla se můžete podívat zde: http://www.datovazurnalistika.cz/kdo-si-muze-za-to-ze-nema-strechu-nad-hlavou/

Je použití "kontejnerů pro bezdomovce" vhodným nástrojem řešení jejich problémů? diskusi na webu

časopisu Sociální práce/Sociálna práca si můžete přečíst na odkazu http://www.socialniprace.cz/debata.php?id=8 a zapojit se do ní vlastním komentářem.

Účast na projektu Erasmus+

Ke konci minulého roku se konalo první setkání partnerů Erasmus+ projektu “Cesty z bezdomovectví”, jehož náplní je sdílení a vyhodnocování osvědčených postupů při podpoře lidí bez domova v získávání trvalého bydlení v jednotlivých národních kontextech. Sdružení azylových domů je partnerem projektu, společně s dalšími organizacemi z Maďarska, Polska, Rumunska a Belgie. Další setkání se bude konat 16. – 18. dubna v Budapešti, a jeho program připraví dvě místní organizace BMSZKI a Habitat for Humanity. SAD na setkání může vyslat tři zástupce z řad svých členů. V případě zájmu o další informace či o účast se obracejte na koordinátorku projektu Kateřinu Čaputovou (katerina.caputova@azylovedomy.cz).

Strukturální fondy EU: předběžné harmonogramy výzev pro programové období 2014–2020

najdete na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs.
Operační programy dosud nejsou schváleny, řídící orgány s ohledem na vyjednávání připomínek Evropské komise a stav plnění podmínek zveřejnily jen předběžný jednoduchý harmonogram výzev na rok 2015, který se může dále měnit. Najdete zde také kalendář seminářů.

více »

Výzva FEANTSA - Housing first

Přiložená je výzva pro partnery pro výměnný projekt Erasmus v Housing first organizované členy FIO.psd Cooperativa Sociale Il lievito/Caritas Venezia. Cílem je umožnit organizacím, které pracují na Housing first spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti. Kontaktní osobou je Michele Trabucca (michele.trabucco@caritasveneziana.it), prosím kontaktujte ho, máte-li zájem nebo/a chcete své zkušenosti sdílet s jinými organizacemi. Uzávěrka je 25. února.
S pozdravem,
Ruth
koordinátorka politik, FEANTSA

Partner_search_Homeless_from_the_otherside_3.docdownload

Fundraising, Marketing a Finanční řízení v neziskových organizací (FMF) - vzdělávání zdarma

13.4.2015 se v Praze uskuteční seminář pro neziskové nevládní organizace, příp. pro osoby, které založení neziskové organizace zvažují. Více o semináři najdete zde: http://www.erudica.cz/seminare/mesto/praha/222-fundraising-marketing-a-financni-rizeni-v-neziskovych-organizaci-fmf/

Dokumentární projekt 4. SVĚT

12. 2. a 22. 3. v 19:30 ve Studiu Alta (U Výstaviště 21, Praha 7) bude uvedeno představení 4. SVĚT. Vstupenky zde: https://goout.cz/cs/listky/4-svet/yed/

více »

Otevření grantového řízení ČSOB nadačního fondu vzdělávání, zaměřeného na finanční gramotnost

ČSOB Nadační program vzdělání vyhlašuje 2. února 2015 grantové řízení v tématu zvyšování finanční gramotnosti interaktivní formou. Podrobnější informace najdete na odkazu http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/vzdelavani-rozvoj/Stranky/nadacni-program-vzdelani.aspx

Výzva pro partnery k návrhu projektu lepších služeb pro ženy bez domova, které jsou obětmi násilí

Věnujte prosím pozornost výzvě FEANTSA, jsou-li ženy bez domova Vaší cílovou skupinou. V případě zájmu se obracejte přímo na uvedený kontakt.

více »

Aktualizujeme kontaktní údaje členské základny

V záložce ČLENSTVÍ představujeme a vítáme mezi námi nového člena: Azylový Domov pro matky s dětmi v Litoměřicích. Dále zde najdete aktualizovaný seznam členů (přístup po přihlášení) a prosíme o zpětné vazby, nejsou-li Vaše údaje v pořádku. Současně děkujeme všem, kteří nás již v této věci kontaktovali.

Seminář Platformy pro sociální bydlení

Dovolujeme si doporučit Vaší pozornosti záznam ze setkání k politikám, které dávají bydlení na první místo. Setkání pořádala 21. 10. 2014 Platforma pro sociální bydlení. Záznam prezentace Volkera Busch-Geertsemy můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=iPNgDruh0FE

PREZENTACE: VIZE A ROZVOJ NS MAS ČR

21. října 2014 se v Háji ve Slezsku uskutečnil Seminář pracovní skupiny VIZE A ROZVOJ NS MAS ČR.
Akci jsme avizovali na našich stránkách. Prezentace ze semináře si můžete prohlédnout na odkazu http://www.masopavsko.cz/projekty/ps-vize-a-rozvoj/

Přihláška.docxdownload

„Bezdomovectví v kontextu tolerance a netolerance“

Charita Olomouc pořádá konferenci "Bezdomovectví v kontextu tolerance a netolerance“ ve středu 3. 12. 2014 v zasedacím sále zastupitelstva města Olomouce, Hynaisova ulice 10, Olomouc. Bližší informace najdete v pozvánce.

SLD konference 2014.pdfdownload

Dárcovský summit Fóra dárců

Fórum dárců nabízí účast na dalším ročníku Dárcovského summitu, který se bude konat pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.
Dárcovský summit 2014 pod názvem „Byznys a charita – pomoc jako nedílná součást života“ Expertní dobrovolnictví a zapojení do občanské společnosti; zkušenosti a trendy, se bude konat v Era světě (Jungmannovo nám.767, Praha 1) 2.12.2014. Na programu bude také vyhlášení výsledků soutěže Být vidět.
Účast prosím potvrďte do 24.11.2014 na Jindřiška Palečková, email: paleckova@donorsforum.cz

více »

Advent plný andělů - 9. ročník

9. ročník projektu Advent plný andělů se bude konat ve čtvrtek 27.11. 2014 od 15 do 21 hod v multifunkční hale GONG v Ostravě.

Hlavní myšlenka projektu: Vytvořit v ČR ojedinělou platformu pro systémový fundraising a zapojit během adventního období do spolupráce, ve prospěch místních neziskových organizací, klíčové organizátory multižánrových akcí, úspěšné společensky odpovědné firmy i významné osobnosti.

více »

Vliv judikatury Soudního dvora EU na antidiskriminační právo

Kancelář veřejného ochránce práv v Brně pořádá dne 2. prosince 2014 odborný seminář Vliv judikatury Soudního dvora EU na antidiskriminační právo.

více »

NOC VENKU 2014

Sdružení azylových domů v ČR ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity pořádá již potřetí Noc venku. Jde o kampaň, která má posloužit k lepší informovanosti veřejnosti o problematice bezdomovectví, vést dialog napříč nejrůznějšími aktéry, upozornit na palčivá témata, umožnit odvážlivcům vyzkoušet si, jaké je to spát venku a v neposlední řadě také vybrat potraviny pro zimní provozy některých nízkoprahových projektů a sociálních služeb.
Přijměte naše pozvání na Noc venku 2014, která se uskuteční

dne 20. listopadu ve 14 městech.


Podpořte svou účastí lidi bez domova a vyzkoušejte si, jaké to je spát venku.
Více informací najdete na webu www.nocvenku.cz

Konference "Společně pro rodinu - společně s rodinou"

IQ Roma servis pořádá metodickou konferenci týkající se tentokrát spolupráce institucí a služeb při řešení životních situací rodin žijících ve znevýhodněných podmínkách.
Konference „Společně pro rodinu – společně s rodinou“ se koná ve čtvrtek, 13. listopadu, od 9.00 h, opět v prostorách IQ Roma servisu (Vranovská 45, Brno).
Účast lze potvrdit na webových stránkách (http://iqrs.cz/konference), kde je uveden i stručný program konference. Součástí je také odpolední workshop, který je otevřen zkušenostem a příkladům z praxe účastníků.

Platforma pro sociální bydlení vydala Poziční dokument

Platforma pro sociální bydlení vydala Poziční dokument, jehož účelem je podpora iniciativy současné vlády v přijetí legislativy k sociálnímu bydlení. Text obsahuje klíčové teze a argumenty, které Platforma předkládá k diskusi o podobě sociálního bydlení. "Páteří řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení je zajištění dostatečného počtu kvalitních, nesegregovaných a finančně dostupných bytů a také návazných služeb, které budou domácnostem k dispozici podle jejich potřeb a preferencí“, uvádí Štěpán Ripka, předseda Platformy, jejímž členem je také S.A.D. Shrnutí Pozičního dokumentu, stejně jako bližší informace o Platformě pro sociální bydlení najdete zde http://www.socialnibydleni.org/

Pozicni dokument PSB_140917.pdfdownload

Konference Přístup Romů k bydlení

Konference "Přístup Romů k bydlení" se koná 22. 10. od 9hod v Lichtenštejnském paláci v Praze. Kapacita sálu je omezena, proto se, prosim, v případě zájmu registrujte na mailu terezamaskova@gmail.com. Na konferenci vystoupí Volker Busch-Geertsema - vedoucí výzkumu organizace FEANTSA, Nora Teller z Metropolitan research Institute a další odborníci na problematiku bezdomovectví a vyloučení Romů z bydlení.

Roma conference_přístup Romů k bydlení.docxdownload

Výroční konference FEANTSA 2014

FEANTSA pořádá konferenci Evropská unie tváří v tvář bezdomovectví: hledání nové generace dobrých praxí. Konference se uskuteční 24. – 25. října 2014 v Bergamu (Itálie). Hlavním jazykem konference je angličtina. Registrovat se můžete do 10. října 2014. Program, anotace workshopů a další informace najdete na stránkách konference:Odkaz

Dny proti chudobě 2014

9. ročník aktivit Dnů proti chudobě v Ostravě proběhne ve dnech 9. -17. 10. 2014 u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Společným tématem akcí je "Cesta z chudoby - proč? jak? motivace?

více »

Národní konference na téma „Minimální příjem“

Dne 7. října 2014 od 9 do 15 hod. se v Konferenčním sále Senátu Parlamentu České republiky, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1 uskuteční konference na téma „Minimální příjem“.
Posláním konference je otevřít v České republice diskusi na téma minimálního příjmu pro ty, kdo žijí v chudobě a z toho důvodu nemohou participovat na životě společnosti,seznámit se s praxí v členských zemích EU, zvýšit povědomí o závazcích Rady Evropy a Evropské komise, které směřují k postupnému zavedení podobných systémů na národní úrovni.

více »

„Netrestejme dvakrát II.“

Místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská a zapsaný spolek Na svobodě pořádají festival „Netrestejme dvakrát II.“, který se uskuteční pátek 19. září 2014 od 17.00 hod. v divadle Archa v Praze. Cílem festivalu je upozornit na problematiku spojenou s lidmi propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody s akcentem na jejich zaměstnávání a bydlení.
Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou v rámci plnění své společenské odpovědnosti zaměstnávat i osoby znevýhodněné na trhu práce, vybírají spíše ze skupin, které nejsou stigmatizovány pobytem ve vězení. Festival představí neziskové organizace, které poskytují služby lidem propuštěným z výkonu trestu. Nabídne odbornou diskuzi doplněnou o tematicky laděné představení divadla Archa "4. svět". Ukáže, že přestože tato skupina na rozdíl od jiných jen zřídka vzbuzuje sympatie a pochopení veřejnosti, je její zařazení na trh práce a do společnosti celospolečenským zájmem, a to nejen z ekonomických důvodů.

Dejme (že)nám šanci

Věnujte, prosím, pozornost mimořádné grantové výzvě z programu Dejme (že)nám šanci, kterou vyhlásila Nadace Open Society Fund Praha 30. července 2014. Tato výzva je určena na velké granty v programové oblasti Domácí násilí a násilí založené na pohlaví.
Uzávěrka pro podávání žádostí je 30. září 2014.
Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Je financován z Norských fondů a spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha. Grantová výzva je určena pro neziskové organizace, výzkumné a akademické instituce, veřejný sektor (obce, kraje), mezivládní a církevní organizace i soukromé firmy v České republice.

Výše podpory: 6,2 až 15 milionů korun na projekt v délce minimálně 12 měsíců.
Více informací najdete zde: Odkaz

Zákon o sociálních pracovnících a profesní komoře

Ministerstvo připravuje zákon o sociálních pracovnících. Více se dozvíte
v odkaze na tiskovou zprávu ze dne 24. dubna 2014 či v příloze. http://www.mpsv.cz/files/clanky/17828/TZ_240414c.pdf
V souvislosti s tímto S.A.D. zveřejnilo také své stanovisko k předmětnému návrhu věcného záměru zákona (v příloze).

TZ_240414c.pdfdownload Stanovisko S.A.D..pdfdownload

Valná hromada Sdružení azylových domů v ČR, o. s. dne 5. 6. 2014 v Olomouci

Vážení členové,
přijměte prosím pozvání na VALNOU HROMADU Sdružení azylových domů v ČR, která se bude konat ve čtvrtek 5. června 2014 od 10 hodin (prezence od 9.30) v prostorách Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Předběžný program naleznete v příloze tohoto e-mailu. V případě, že se nebudete moci VH zúčastnit, využijte institutu pověřeného zplnomocněného zástupce. Plná moc nemusí být úředně ověřena a její vzor je rovněž přiložen.
Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 30. 5. 2014 na e-mailovou adresu: martina.caputova@azylovedomy.cz.

více »

Potřebují sociální pracovnice a pracovníci profesní komoru?

banner-140205094511.jpg

Ne, nepotřebují!
Profesní komory s povinným členstvím jsou citlivým tématem, a spory o povinné členství se vedou i v těch, které již mají tradici. Bývají využívány k regulaci a sdružování příslušníků takových povolání, která se nazývají svobodná, tzn. na vlastní odpovědnost relativně odborně nezávisle vykonávají služby vyšší úrovně. Čtenář sám posoudí, nakolik je ve výkonu sociální práce odborně „svobodný“, a nakolik limitován předpisy zvenčí. Mám za to, že žádná profese s povinným členstvím v komoře, není tak silně závislá na financování státem. Toto financování je až na některé resortní výjimky výrazně spojeno s požadavky na obsah i formu.

více »

MPSV zveřejnilo odkazy pro zasílání připomínek jednotlivci k návrhu textu Věcného záměru zákona o so

JEDNOTLIVCI:
První odkaz je pro obecné připomínky, tj. nikoli ke konkrétním ustanovením, zde: https://sluzbyprevence.mpsv.cz/ob-pripominky.php
Druhý odkaz je pro připomínky konkrétní ke konkrétním pasážím, zde: https://sluzbyprevence.mpsv.cz/pripominky.php
ORGRANIZACE:
Termín pro zaslání připomínek pro různá uskupení, platformy a střešní organizace (například takové, které se sešli 7.1.2014 na kulatém stole) stanovilo MPSV na 10.3.2014 k doručení na e-mailovou adresu melanie.zajacova@mpsv.cz a radek.suda@mpsv.cz

NÁVRH PROFESNÍHO ZÁKONA SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

Nyní máme možnost vyjádřit se k návrhu profesníh zákona sociálních pracovníků a připomínkovat tuto novou legislativní úpravu, která bude zásadně upravovat a regulovat profesi sociální práce i výkon sociální práce sociálními pracovníky.
Ve dnech 27.- 31. ledna 2014 MPSV zveřejní interaktivní online formulář pro sběr připomínek. Sběr připomínek bude probíhat pouze do konce února 2014. Máte tak jedinou možnost zapojit se do připomínkového řízení tímto způsobem a vyjádřit MPSV svůj názor k danému dokumentu.
Dokument s názvem "Pracovní dokument profesní zákon FINAL" obsahuje vlastní teze připravovaného zákona. K němu je pak vypracován dokument s názvem "Doprovodný text k pracovnímu dokumentu profesní zákon FINAL", kde MPSV zpracovalo odůvodnění (nejedná se však o plné znění důvodové zprávy).

více »

Zápis z Regionálních setkání Sdružení azylových domů v ČR, o. s.

V roce 2013 uspořádalo S.A.D. tři regionální setkání.
První se konalo 10.9.2013 v Moravskoslezském kraji, druhé 31.10.2013 v Jihomoravském kraji a třetí 7.1.2013 v Praze.
V příloze naleznete souhrnný zápis a výstup z těchto všech setkání.
Rádi se uvidíme v dalších regionech se členy S.A.D. taktéž i v roce 2014.

Regionální+setkání+Sdružení+azylových+domů+v+MSK,JMK,Praha.docxdownload

Investice do mladých lidí jako záchrana ztracené generace v Evropě

FEANTSA, evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci, ve spolupráci s místními partnery – S.A.D. (Sdružení azylových domů v ČR), Naděje, Armáda spásy a Elim Vsetín – otevřela registraci na svou výroční konferenci „Investice do mladých lidí jako záchrana ztracené generace v Evropě: klíčové politiky a praxe při řešení bezdomovectví mladých lidí“, která bude probíhat 8. listopadu 2013 v Praze. Tato evropská konference o bezdomovectví mladých lidí v Evropské unii se zaměřuje na prozkoumání cest do a pryč z bezdomovectví u mladých lidí a na diskuzi politik a praktik napříč Evropskou unií. Konference se zúčastní široké spektrum důležitých stran (např. zástupci národních a evropských vládních institucí, zástupci samospráv, sociální pracovníci a další odborníci) zapojení při podpoře mladých bezdomovců. Očekáváme účast celkem 250 osob. Datum uzávěrky registrace je 18. října 2013.

více »

8. evropská výzkumná konference o bezdomovectví

INVITATION: FEANTSA - European Observatory
Housing First. What’s Second?
Friday 20th September 2013
Alice Salomon Hochschule - Berlin
At the conference Housing First. What’s Second? delegates will present papers on critical reviews of the use of Housing First within homelessness strategies in their own countries and in the European context, and report on an analyses and critical discussions on the roles of Housing First in delivering community engagement, and tackling social isolation and worklessness, and reducing mental health problems, drug and alcohol use, and meeting other support needs, once homelessness has ended.
One of the key note speakers is psychiatrist Sam Tsemberis, CEO and founder of Pathways to Housing in New York, one of the pioneering Housing First organisations.
Similarly to previous years, the conference also includes open sessions on the broad theme of ‘homelessness and housing exclusion’ from across Europe.
Registration deadline 21st August 2013

Noc venku se stala druhým nejlepším sociálně inovativním projektem.

button_award_winner_2013_2.jpg

V dosud nejsilnější konkurenci za dobu konání soutěže SozialMarie (ze 308 přihlášených ze 6 zemí) získala Noc venku 2. cenu, a tím také 10.000 Eur.
Dne 1. května se uskutečnilo již deváté slavnostní předávání cen SozialMarie v rakouském ORF Radiokulturhaus ve Vídni. Tolik mezinárodně různorodých projektů jako v tomto roce nebylo nikdy v historii cen SozialMarie přihlášeno.

více »

Valná hromada Sdružení azylových domů v ČR, o.s.

Vážení členové Sdružení azylových domů,
přijměte prosím pozvání na VALNOU HROMADU Sdružení azylových domů v ČR, o. s., která se uskuteční v úterý 21. 5. 2013 od 10 hodin (prezence od 9 hodin) v prostorách VOŠ Jabok v Praze, Salmovská 8. Předběžný program naleznete v příloze.
Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 10. 5. 2013 na e-mailovou adresu reditelka@azylovedomy.cz .

více »

Noc venku nominována na cenu SozialMarie

button_nominovane_2013.jpg

Projekt Noc venku, který spolupořádá Sdružení azylových domů v ČR a Fakulta sociálních studií byl nominován na prestižní cenu SozialMarie. Soukromá nadace Unruhe (Neklid) uděluje od roku 2005 cenu SozialMarie sociálně inovativním projektům v Rakousku, Česku a Maďarsku, jejichž inovativní síla a kreativita se již v praxi osvědčila.
Každý rok SozialMarie oceňuje 15 projektů, které jsou odměněny celkovou částkou 42 000 Euro. Ocenění budou oznámeni dne 1. května v rámci slavnostního předávání cen v ORF Radiokulturhaus ve Vídni.
Dalším z ocenění Sozial Marie je Cena publika. Hlasování je možné už jen do 25. března 2013. Podpořte projekt Noc venku(Night out)i Vy!:
http://sozialmarie.org/projects/noc_venku.2820.html?module=38&mywbContentTypeCtrlAction=Item&mywbContentType_id=1
Děkujeme

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové nabízí pro klienty zdarma obuv a oblečení

Pro klienty - muže nabízí Výbor dobré vůle novou obuv zn. Goretex vhodnou do terénu a nepohody a dále menší množství textilu (svetry, podkolenky, vesty, aj.). Zboží je umístěno v příručním skladu na adrese VDV: Senovážné náměstí 2, Praha 1, 2. patro. Pro velký objem je nemožné toto zboží zasílat poštou.
Prosím, jednejte rychle, přijeďte s trochu většími auty. Kdo zde bude dříve, může si lépe vybrat.
Termín návštěvy prosím dohodněte telefonicky nebo e-mailem vdv@vdv.cz
KONTAKTNÍ OSOBY: SOŇA BRIŠOVÁ, EVA KVASNIČKOVÁ, TEL. 224 216 883 NEBO 800 111 010

více »

Ředitelka S.A.D. spolu s tajemnicí národního velitele Armády spásy hosty Českého rozhlasu 2

Živé vysílání pořadu Čaj pro dva Českého rozhlasu 2 na téma:Bezdomovectví. Podle prvního sčítání bezdomovců je typickým bezdomovcem muž ve věku 45 až 49 let - obvykle je vyučený a svobodný nebo rozvedený. Jak snadné je zůstat bez střechy nad hlavou a také odrazit se ode dna?
http://media.rozhlas.cz/_audio/2745435.mp3

Tisková konference S.A.D. a ČSÚ ke sčítání bezdomovců v rámci SLDB 2011

Vážení členové a přátelé S.A.D.,
zveme Vás na oficiální představení výsledků sčítání lidí bez domova, které se konalo jako součást Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
Tiskovou konferenci, na které poprvé v historii získáte ucelené informace, kdo jsou lidé bez domova pobývající na území České republiky, připravují společně Český statistický úřad (ČSÚ) a Sdružení azylových domů v ČR.
Kdy: V pondělí 17. září 2012 v 9:00 hodin
Kde: Centrum sociálních služeb Armády spásy, Tusarova 60, Praha 7
Na tiskové konferenci vystoupí:
- Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ
- Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ
- Dominika Najvert, ředitelka Sdružení azylových domů v ČR
- Jan František Krupa, místopředseda Sdružení azylových domů v ČR a národní ředitel Armády spásy

více »

Výběrové řízení na pozici manažerky/manažera individuálních projektů

Sdružení azylových domů v ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici manažerky/manažera individuálních projektů.
Požadujeme:
- VŠ vzdělání nejlépe ekonomického směru,
- orientaci v tzv. individuálních projektech krajů,
- znalost problematiky veřejných zakázek,
- orientaci v systému sociálních služeb,
- organizační a analytické schopnosti,
- velmi dobrou znalost práce s MS Excel,
- řidičský průkaz skupiny B výhodou,
- trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
- zajímavou a samostatnou práci v malém kolektivu,
- odpovídající finanční ohodnocení,
- práci na plný úvazek s pružnou pracovní dobou a možností home office,
- platové podmínky: 22 000 – 25 000,- Kč, benefity formou stravenek,
- služební mobil a notebook.

více »

KONFERENCE S.A.D. SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA A JEJICH BUDOUCNOST

Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Vás zve na konferenci SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA A JEJICH BUDOUCNOST, která se koná pod záštitou pana Ivana Kabického,náměstka primátora hl. m. Prahy, v úterý 18. září 2012 v sále Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském nám. 2 od 9:00 do 15:30 hod.
Budoucnost lidí bez domova bude diskutována ve třech blocích. První blok je věnován pohledu na budoucnost bezdomovectví v České republice, druhý blok je zaměřen na zdravotní péči o lidi bez domova a třetí blok bude formou panelové diskuse probírat koncepce sociálního bydlení v ČR.

více »

Projekt S.A.D. Prázdniny jinak

motto_bile1.jpg

Nadací OKD byl podpořen projekt Sdružení azylových domů v ČR, o.s.Jedná se o akci, která je určena pro děti a rodiče azylových domů Moravskoslezského kraje. Akce bude probíhat v ekologicky nezatíženém prostředí Beskyd s kapacitou 15 rodin (celkem 35 osob). Při týdenním pobytu budou prostřednictvím lektorů a dobrovolníků realizovány tyto aktivity: přednášky o finanční gramotnosti, právní poradenství, kurz první pomoci, ukázky canisterapie, rozvoj dovedností trávení volného času apod. Sdružení azylových domů v ČR hledá na personální zajištění tohoto projektu schopné spolupracovníky - doborovolníky. Tento pobyt je možné případným zájemcům uznat jako praxi či stáž v S.A.D. V případě zájmů mě prosím kontaktujte na reditelka@azylovedomy.cz. Více informací nalezente v přiloženém dokumentu.

Prázdniny jinak -nabídka k zapojení.docxdownload

Valná hromada S.A.D.

Vážení členové S.A.D.,
přijměte prosím pozvání na VALNOU HROMADU Sdružení azylových domů v ČR, o. s., která se uskuteční ve čtvrtek 24.5.2012 od 10 hodin (prezence od 9 hodin) v prostorách Komunitního centra Armády spásy v Brně, Staňkova 4. Program Valné hromady naleznete v příloze.

více »

Dohoda z jednání dne 10.4.2012 s ministrem práce a sociálních věcí J. Drábkem

Na dnešním plánovaném jednání s ministrem práce a sociálních věcí jsme dospěli k prozatimní dohodě v rámci řešení dofinancování potřebných sociálních služeb v tomto roce. Ministr, tak jak bylo přislíbeno na předešlém jednání dne 30.3.2012, uvolnil 190 miliónů a dalších 140 milionů na dnešním jednání přislíbil získat pro NNO v rámci druhé části I. kola dotačního řízení. Tímto byly zatím částečně vyslyšeny naše požadavky, tedy zejm., že do konce dubna rozhodne dotační komise o rozdělení těchto 330 mil. poskytovatelům sociálních služeb, kteří na MPSV adresovali své žádosti o dokrytí finančních prostředků z dotací MPSV.

více »

Dopis ředitelky S.A.D.

Vážení členové Sdružení azylových domů v ČR,
Sdružení azylových domů soustavně a usilovně jedná spolu s dalšími asociacemi (ANNO ČR, ČRSS, UZS, SKOK, NRZP ČR, APSS) a národními poskytovateli sociálních služeb (Armáda spásy, Charita ČR, Slezská Diakonie, Naděje) v zájmu sociálních služeb a jejich dofinancování z prostředků státního rozpočtu na tento rok. Některé výstupy z těchto jednání (zejm. zápis z jednání s ministrem Drábkem) naleznete v přílohách březnového newsletteru (ke stažení v levém sloupci odkazů: KE STAŽENÍ – NEWSLETTER S.A.D.)

více »

Tisková zpráva FEANTSY

Většina států EU není schopna zajistit právo na bydlení
Rada Evropské unie pro sociální práva (ECSR) vydala svou výroční zprávu na konci Ledna. Tento rok se zajímaly jestli země dodržují své povinnosti k zajištění práva na bydlení. Pět z osmi zemí EU které mají povinnost zajisti toto základní právo nebyly schopny je zajistit - Francie, Itálie, Litva, Holandsko, Portugalsko a Slovinsko. Jen Finsko a Švédsko splnilo požadavky.

více »

Pozvánka na mimořádnou tiskovou konferenci

15.3.2012 v 11 hodin proběhne v Praze za účasti Sdružení azylových domů a dalších zástupců z řad poskytovatelů i asociací mimořádná tisková konference na téma: Kritická situace na poli financování sociálních služeb v ČR.

pozvanka_tisk_konference_final_03.pdfdownload

Dopis ředitelky S.A.D.

Vážení členové,
Sdružení azylových domů soustavně a usilovně jedná spolu s dalšími asociacemi (ANNO ČR, ČRSS, UZS, SKOK, NRZP ČR, APSS)a národními poskytovateli sociálních služeb (Armáda spásy, Charita ČR, Slezská Diakonie, Naděje) v zájmu sociálních služeb a jejich dofinancování z prostředků státního rozpočtu na tento rok. Některé z dopisů adresované jménem S.A.D. hejtmanům krajů a předsedovi vlády i ministru práce a sociálních věcí naleznete v přílohách únorového newsletteru.

více »

Valná hromada S.A.D.

Oznamujeme, že se dne 24.5. 2012 bude v Brně konat Valná hromada Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Všem vám přijde následně pozvánka a bližší informace e-mailem.

Výzva členům S.A.D. a poskytovatelům sociálních služeb

Vážení členové Sdružení azylových domů,poskytovatelé sociálních služeb,
v tomto, pro všechny z nás velmi náročném prvním měsíci letošního roku, se na Vás obracím již podruhé. Tentokráte s velmi důležitou a urgentní výzvou, ke sdělení dalších informací z Vašich sociálních služeb. Více informací ohledné této výzvy naleznete v příloze.

Vyzva poskytovatelum.pdfdownload

Dopis ředitelky SAD

Vážení členové a přátelé SAD, poskytovatelé služeb sociální prevence,
dovolte mi seznámit Vás s aktuální situací ve snahách SAD o zajištění finančních prostředků pro poskytovatele služeb. V půběhu loňského roku jsme vedli řadu jednání s poskytovateli sociálních služeb na národní úrovni i s představiteli Moravskoslezského kraje. Jednání se týkala situace v oblasti služeb sociální prevence – budoucnost, financování. V Moravskoslezském kraji je situace taková, že si kraj přizval všechny zástupce z řad poskytovatelů a požádal je o stanovení minimálních a minimalistických scénářů finančních rozpočtů pro příští rok.

více »

TUZEMSKÉ STÁŽE pracovníků poskytovatelů služeb soc. prevence

SAD od ledna 2012 spouští aktivitu TUZEMSKÉ STÁŽE. Jedná se o zprostředkovatelský servis organizacím, které mají zájem umožnit v rámci vzdělávání svým zaměstnancům stáž v zařízení jiného poskytovatele služeb sociální prevence. Tyto stáže jsou realizovány v souladu s podmínkami dalšího vzdělávání sociálních pracovníků, konkrétně dle § 111, odst. 3 písmeno c) zákona 108/2006 Sb.

V případě zájmu o zapojení do této aktivity nás kontaktujte na info@azylovedomy.cz. Služba je otevřena všem poskytovatelům služeb sociální prevence, přičemž pro členy SAD platí zvýhodněná cena za zprostředkování.

V příloze najdete seznam zařízení aktuálně zapojených do systému stáží (k dispozici registrovaným uživatelům).

SEZNAM_organizace zapojené do stáží.pdfdownload Smlouva o odborné stáži_VZOR.pdfdownload

PF 2012

PF_azyl.jpg

"Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno." (Mt, 7,7)

Sdružení azylových domů v ČR přeje našim členům, partnerům a přátelům krásné a požehnané vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

Otevřený dopis určený Dr. Drábkovi

Vzhledem k nepřehledné situaci v oblasti financování služeb sociální prevence od roku 2012 byl jedním z prvních kroků ředitelky S.A.D. ve funkci odeslání otevřeného dopisu žádajícího vysvětlení situace. Jedná se o další rok SAD ve věci zjištění aktuálních informací a iniciování debaty na toto téma s vrcholnými představitely. O novinkách ve vývoji Vás budeme co nejdříve informovat.

Otevřený dopis je k dispozici v příloze.

Otevřený dopis - červenec 2011.pdfdownload Dopis ministru Drábkovi.pdfdownload Odpoved_MPSV_červenec 2011.PDFdownload

Informal Meeeing: European Forum of Civil Servants Responsible for Homelessness at National/Regional

V příloze naleznete prezentace ze setkání zástupců veřejné správy, které se uskutečnilo 28. června v Bruselu a kterého se za Českou republiku zúčastnil na pozvání S.A. D. pan Ing. David Kafka, náměstek ministra práce a sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku. S.A.D. s těmito výstupy dále pracuje a např. Doporučení konsensuální konference budou jedním z témat zářiové konference v Brně. Bližší informace o konferenci BEZDOMOVEC - KDO TO JE? najdete v sekci AKCE.

EU_context_June_Ministries_2011.pptdownload Jury Recommendations CC.pptdownload Marion_Gibbs_Presentation to FEANTSA June 2011.pptdownload

S.A.D. MÁ ŘEDITELKU

K 1. 7. 2011 byla do funkce ředitelky Sdružení azylových domů v ČR jmenována Mgr. Dominika Najvert, která nahradila dočasného ředitele, Ing. Jiřího Drastíka. Personální obsazení výboru, postu předsedy a místopředsedy zůstalo nezměněno - viz ORGANIZAČNÍ STRUKTURA.

více »

S.A.D. soutěžilo ve vaření polévky

polívka_3.JPG

Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi v Ostravě (Armáda spásy) uspořádalo 23. června 2011 soutěž ve vaření polévky POLÉVKA JE GRUNT. Sdružení azylových domů bylo jedním z 10 soutěžních týmů a do boje jsme šli s receptem na SAĎÁCKOU KVĚTAČKU.

více »

Evropský seminář o místních bezdomoveckých strategiích - 17. června, Brusel

FEANTSA společně s HABITACT uspořádala seminář věnovaný představení modelů poskytování služeb pro lidi bez domova. Sdružení azylových domů na tomto semináři reprezentoval Ing. Jiří Růžička, který společně s Ing. Petrem Kozlem, zástupce města Vsetín, představili příspěvek s názvem KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ VE VSETÍNĚ. Prezentace je k dispozici v příloze. Více informací o semináři najdete ZDE.

Community planning in the city of Vsetin_final.pdfdownload

FEANTSA´ Membership bulletin, červen 2011

Jedná se o dokument v angličtině, který shrnuje aktivity FEANTSA za poslední rok a výhled aktivit na příští období. V bulletinu se dočtete například o personálních změnách v pracovním týmu FEANTSA, informace o změnách v členství, dále pak informace o připravovaných akcích - workshopech, konferencích, projektech, realizovaných výzkumech, lobbingových úspěších apod.

FEANTSA-BULLETIN_JUNE2011.pdfdownload

NEWSLETTER S.A.D. nově ke stažení

Upozorňujeme na zveřejnění archívu newsletterů S.A.D. Všechna vydání jsou k dispozici registrovaným uživatelů v sekci KE STAŽENÍ -> NEWSLETTER S.A.D.

Aktuální informace týkající se INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ KRAJŮ

Dne 28. 2. 2011 vydalo MPSV ČR, Odbor implementace fondů EU aktualizovanou výzvu č. 5, kterou najdete v příloze.

V této výzvě jsou aktualizovány podporované činnosti oblastí podpory. V současné chvíli v tomto výčtu vypadla oblast podpory PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A DALŠÍCH NÁSTROJŮ VE PROSPĚCH SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ CÍLOVÝCH SKUPIN, v rámci které byly realizovány Individuální projekty podporující poskytování a rozvoj služeb sociální prevence.

Dle našich informací je stav následující:
- PROJEKTY JIŽ SCHVÁLENÉ, budou realizovány beze změny
- PROJEKTY, JEJICHŽ ŽÁDOST BYLA PŘEDLOŽENA, ALE DOPOSUD NEBYLA SCHVÁLENA - budou pozastaveny
- PŘIPRAVOVANÉ ŽÁDOSTI – je třeba připravovat již dle aktualizované výzvy.

Co se týče alternativních zdrojů financování pro rok 2012, v krajích, kde nebudou služby soc. prevence řešeny prostřednictvím IP, by mělo být financování zajištěno prostřednictvím dotací MPSV.

S.A.D. na tyto informace reagovalo zasláním dopisu panu ministrovi s žádostí o vyjasnění situace v oblasti financování služeb od roku 2012. Znění dopisu je k dispozici registrovaným uživatelům v příloze.

VYZVA_05_rev_4-1_28_2_2011.pdfdownload Dopis ministru Drábkovi.pdfdownload

Tisková zpráva - průlomová evropská konsenzuální konference o bezdomovectví

V prosinci loňského roku se v Bruselu za přítomnosti zástupce S.A.D. - Ing. Jiřího Růžičky - uskutečnila Konsensuální konference na téma Koordinace boje proti bezdomovectví v Evropě: průlomová evropská konsenzuální konference o bezdomovectví.

V příloze naleznete tiskovou zprávu obsahující výstupy a doporučení odborné poroty, a to k šesti klíčovým otázkám týkajících se bezdomovectví.

TYPOLOGIE ETHOS_ČR.pdfdownload Tisková zpráva_ČR.docdownload

S.A.D. spolupracuje s ČSÚ na přípravě celorepublikového sčítání osob bez přístřeší

S.A.D spolupracuje s Českým statistickým úřadem na přípravě sčítání osob bez přístřeší, které proběhne souběžně se Sčítáním lidu, domů a bytů v březnu 2011. Obsah, práva a povinnosti ve vztahu k tomuto SLDB vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů a ze zákona č.296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

S.A.D. v rámci první fáze přípravy kontaktovalo všechna zařízení poskytující služby sociální prevence (Azylové domy, Domy na půl cesty, Nízkoprahová denní centra a Noclehárny). Valná většina zařízení souhlasila s delegováním sčítacího komisaře z řad svých pracovníků, v cca 30 zařízeních pak požadovali vyslání sčítacího komisaře zajištěného Českým statistickým úřadem.

V další fázi přípravy dojde k proškolení sčítacích komisařů a zajištění veškerých podkladů (fotografie na průkaz sčítacího komisaře, podepsání Dohod o provedení práce apod.). Samotné sčítání osob v těchto zařízeních proběhne v pátek 25. a sobotu 26. března roku 2011.

Písemné prohlášení 61/2010 ke strategii EU v oblasti bezdomovectví

S.A.D. v těchto dnech kontaktovalo všechny české europoslance, kteří doposud nepodpořili předložení Písemného prohlášení 61/2010 s žádostí o spolupráci při prosazení tohoto prohlášení k projednání Evropským parlamentem. Pro prosazení do programu jednání EP je zapotřebí zajištění podpisu alespoň poloviny všech europoslanců, přičemž lhůta pro sbírání podpisů je do 6.12.2010. Z řad českých europoslanců toto prohlášení podepsalo pouze 5 europoslanců. Z tohoto důvodu předseda S.A.D. kontaktoval zbylých 17 europoslanců s veškerými informacemi týkajícími se tohoto prohlášení. V příloze najdete znění Písemného prohlášení 61/2010, výzvy k podpisu a znění Dopisu eruposlancům (k dispozici pouze členům S.A.D.).

Písemné prohlášení_61-2010_cestina.docdownload výzva k podpisu.pdfdownload Oslovení_europoslanců.docdownload

KONFERENCE Bezdomovectví a chudoba - role a budoucnost služeb sociální prevence


Bezdomovectví a chudoba - role a budoucnost služeb sociální prevence
7. září 2010 v aule VŠB – TU v Ostravě, od 9 do 16 hodin
pod záštitou
Dr. Ing. Jaromíra Drábka - ministra práce a sociálních věcí
Ing. Jaroslava Palase - hejtmana Moravskoslezského kraje
Mgr. Lubomíra Pospíšila - náměstka primátora statutárního města Ostravy

Přehled příspěvků z konference (přílohy ke stažení):

Ing. Jiří Drastík - Představení SAD
MUDr. Petr Háva, CSc. – Chudoba a sociální vyloučení – pohled sociologa
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. – Chudoba a sociální vyloučení – pohled ekonoma
MUDr. Jiří Staňa - Ghetto nebo multikulturní společnost?
Freek Spinnewijn – Homelessness in European Context
Mgr. Ilja Hradecký - Očekávaný vývoj očima poskytovatele
Annet van den Akker - Local authority initiates approach
for the solution of problems with addicted homeless citizens in Utrecht
Barbara Sadowska - Expieriences of Barka Network of Cooperation

Podrobný program konference naleznete zde.

J_Drastik_PREZENTACE_SAD.pptdownload Chudoba a sociální vyloučení – pohled sociologa.pptdownload Chudoba a sociální vyloučení – pohled ekonoma.pptdownload HOMELESSNESS IN EUROPEAN CONTEXT.pptdownload Očekávaný vývoj očima poskytovatele.pdfdownload projekt UtrechT_Armada spasy.pptdownload ghetto nebo multikulturní společnost.pptdownload Expieriences of Barka Network of Cooperation_II.pptdownload

MPSV - Tisková zpráva k vykazování statistických dat

1. června vydalo MPSV tiskovou zprávu týkající se vykazování statistických dat v sociálních službách. Znění této zprávy najdete v příloze.

Prohlášení k situaci v oblasti péče o osoby bez přístřeší na území hl. města Prahy

Vzhledem k dlouhodobě znepokojivé situaci v oblasti práce s osobami bez přístřeší na území hlavního města Prahy reagovalo SAD zasláním Prohlášení k situaci v oblasti péče o osoby bez přístřeší na území hl. města Prahy primátorovi MUDr. Pavlu Bémovi. SAD se tak připojilo k řadě organizací pracujících s touto cílovou skupinou a podpořilo tak snahu o dialog a hledání smysluplné cesty při řešení problematiky bezdomovectví a s ním spojeným výskytem negativních jevů. Pro úplnost připojujeme také Otevřený dopis primátorovi předsedy Naděje, o. s. a Prohlášení České asociace streetwork.

Znění Prohlášení k situaci v oblasti péče o osoby bez přístřeší na území hl. města Prahy


Vážený pane primátore,

Sdružení azylových domů v ČR se znepokojením sleduje změny v přístupu hlavního města Prahy k problematice lidí bez domova.
Jsme si vědomi toho, že část komunity lidí bez střechy nad hlavou je ostatními obyvateli vnímána velmi negativně a jejich přítomnost ve veřejném prostoru s sebou může nést negativní jevy jako jsou šíření nemocí, ohrožování a obtěžování ostatních obyvatel apod.

Jsme přesvědčeni, že řešením problému bezdomovectví a koexistence osob bez přístřeší s majoritní společností není v žádném případě represe či omezování služeb, které mají podporovat návrat lidí bez domova do normálního života, a služeb, které přispívají k ochraně společnosti před negativními jevy doprovázejícími tuto skupinu obyvatel. Naopak, správnou cestu vidíme ve spolupráci státní správy a samosprávy a poskytovatelů služeb sociální prevence – a to jak v oblasti tvorby koncepcí a politik, tak v každodenní spolupráci při řešení otázky bezdomovectví.

Připojujeme se tedy k otevřenému dopisu Naděje o.s. a k prohlášení České asociace streetwork a vyzýváme představitele hlavního města Prahy, aby k lepšímu životu obyvatel města přispěli podporou systematické moderní sociální práce a vážným dialogem s organizacemi poskytujícími sociální služby a ne represí nejslabších skupin obyvatel. Víme, že to je účinnější a ve svém výsledku levnější způsob práce s cílovou skupinou.

V případě potřeby a zájmu ze strany hlavního města Prahy jsme připraveni zapojit se do řešení dané problematiky.

S pozdravem
Ing. Jiří Drastík
předseda Sdružení azylových domů v ČR, o.s.

VYHLEDÁVAČ
DATABÁZE POSKYTOVATELŮ SLUŽEB OSOBÁM V NOUZI
mapa

výběr dle krajů/okresů výběr dle krajů/okresů

zobrazit seznam zařízení zobrazit seznam zařízení

výběr dle cílové skupiny výběr dle cílové skupiny

výběr dle typu služby výběr dle typu služby
www.stayinbrecon.co.uk mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk www.bouddhawokparis.fr